สารคดีโดย Bertram Verhaag เกี่ยวกับกรณีการปนเปื้อนของพันธุกรรมจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งนาย David ถูกบริษัท Monsanto ฟ้องร้องว่า ละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งๆ ที่เมล็ดพืชดัดแปลงพันธุกรรมของบริษัทปลิวมาตกในแปลงเกษตรของนาย David โดยนาย David ไม่ได้ปลูกเอง โดยบริษัทเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน 20,000 เหรียญ (ประมาณ 600,000 บาท) ซึ่งนำไปสู่การต่อสู้ในศาล แต่ในที่สุดนาย David ก็แพ้ความในคดีฟ้องร้องของ Monsanto

 

[DVD ความยาว 65 นาที]

สารคดี ที่เมล็ดพืชดัดแปลงพันธุกรรมของ Monsanto ปลิวมาตกในแปลงของเกษตรกร แล้วเกษตรกรถูกฟ้องร้อง
AUTHOR

admin

All stories by: admin