อยากสนับสนุนงานของกรีนเนท

1. อาสาสมัครช่วยงาน
กรีนเนทอาจต้องการอาสาสมัครช่วยงานในบางเรื่อง ขึ้นอยู่กับความถนัดของท่าน กรุณาส่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน หรือส่งรายละเอียดเพื่อให้กรีนเนทติดต่อกลับ โดยคลิ๊ก <อาสาสมัคร>

2. ซื้อหนังสือกรีนเนท เพื่อบริจาคให้กับห้องสมุด
ท่าน อาจซื้อหนังสือกรีนเนทเพื่อบริจาคให้กับห้องสมุดโรงเรียนต่างจังหวัด กรีนเนทได้จัดชุดหนังสือมูลค่าไม่ถึง 500 บาท ดูรายชื่อหนังสือด้านล่าง
กรุณาแจ้งให้กรีนเนททราบถึงห้องสมุดที่ท่านต้องการบริจาค หรือต้องการเพิ่มจำนวนหนังสือได้ที่ <แจ้งบริจาคหนังสือให้ห้องสมุด>

3. ซื้อสินค้ากรีนเนท เพื่อจัดเป็นของขวัญ/ของชำร่วย
ท่านอาจสั่งซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์-แฟร์เทรดของกรีนเนท เพื่อเป็นของขวัญ หรือของชำร่วยได้ โดยกรีนเนทจะจัดเป็นชุดให้เฉพาะ ขึ้นอยู่กับวงเงิน และปริมาณ
คลิ๊กดูตัวอย่างชุดของขวัญ/ของชำร่วยที่กรีนเนทเคยจัด  หรือติดต่อกรีนเนท เพื่อขอรายละเอียดเพิ่ม <สั่งของขวัญ/ของชำร่วย>

4. บริจาคเงิน/สิ่งของสนับสนุน
ทั้งมูลนิธิสายใยแ่ผ่นดินและสหกรณ์กรีนเนนยินดีรับบริจาคเงิน หรือสิ่งของ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และสหกรณ์ฯ  กรุณาแจ้งความจำนง หรือส่งรายละเอียดเพื่อให้กรีนเนทติดต่อกลับ <บริจาคสนับสนุน>

 

ชุดหนังสือสำหรับบริจาคห้องสมุด
1. คู่มือการผลิต-การจัดการ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ราคา 120 บาท)
2. ความรู้เบื้องต้นเกษตรอินทรีย์ (ราคา 130 บาท)
3. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ฉบับการ์ตูน (60 บาท)
4. ข้าวอินทรีย์ : ข้าวที่ดีที่สุดต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (75 บาท)
5. ผักอินทรีย์ : กินดีปลอดภัย (90 บาท)
มูลค่ารวม 475 บาท (ค่าจัดส่งในประเทศ ฟรี)