ถั่วพู (สีเขียว) [5506MTC]

ถั่วพู (สีเขียว) [5506MTC]

Green Net Cooperative and the Earth Net Foundation established an organic seed center in Chiang Mai to produce a number of open-pollinated local-variety organic vegetable seed.  These is available only for the local market (Thailand).
To check for stock of what are available, place orders, etc.

email: admin @ greennet.or.th  or call our office 02- 277-9380 during working hours Monday to Friday.

 

สนใจเมล็ดพันธุ์ ติดต่อสั่งซื้อได้หลากหลายช่องทาง
1. ทางข้อความ inbox มาในเพจ Greennet Organic Center
2. Line ID : Mathana1980
3. โทร. 085-032-6642

ลักษณะเด่นของสายพันธุ์
ให้ผลดก ฝักสดกรอบ แข็งแรงทนต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวัน และน้ำขังนานเกิน 1 อาทิตย์ เป็นพืชที่มีหัวในดินสามารถเก็บเกี่ยวจากต้นเดิมได้นานเกินสองปีขึ้นไป โดยไม่ต้องรื้อต้นเดิมออก และหัวใต้ดินสามารถกินได้

ดิน/สภาพอากาศ  
เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย ปลูกง่าย ฤดูกาลที่เหมาะสมในการปลูกคือหน้าฝน ชอบแดด

คำแนะนำในการปลูก
เตรียมหลุมปลูก โดยผสมปุ๋ยคอกขี้วัวหรือปุ๋ยหมักผสมในหลุมอัตราส่วน 1 ช้อนปลูก แล้วคนผสมให้เข้ากัน ใช้เมล็ดหยอดตามหลุมที่เตรียมไว้ หลุมละ 2-3 เมล็ดแล้ว
เมื่อต้นกล้าอายุ 25-30 วัน ให้ทำการถอนแยกให้เหลือหลุมละ 1-2 ต้นต่อหลุม(ต้นที่สมบูรณ์) ระยะห่างระหว่างต้น xแถว (60×60 cm.) ควรทำค้างเพื่อให้เถาเลื้อยขึ้นและสะดวกต่อการเก็บผลผลิต

การดูแลรักษา
การให้ปุ๋ย ครั้งที่ 1, 2 เมื่อต้นพืชอายุได้ 25-30 วัน, 70 วันก่อนออกดอก ให้ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักแล้ว(ให้สังเกตพืชด้วยว่าปุ๋ยหมักเพียงพอกับความต้องการหรือไม่อาจจะให้เพิ่มอีกได้)
การให้น้ำ ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ให้พอเหมาะกับพืชไม่ควรให้แห้งหรือแฉะมากเกินไป (ให้คอยสังเกตที่ดินปลูก) การถอนแยกให้เหลือต้นที่สมบูรณ์ 2 ต้นต่อต่อหลุม หลังถั่วพูอายุ 25 วัน ต้องทำค้างเพื่อให้เถาเลื้อยขึ้นเพื่อสะดวกในการเก็บเกี่ยว เมื่อต้นพืชอายุ 25-30 วัน ให้ทำค้างเตรียมไว้ให้เถาเลื้อยขึ้น และต้องหมั่นเก็บเถาขึ้นค้างในช่วงแรก และให้บำรุงด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักสามเดือนแล้ว

โรค – แมลง
กรณีโรคในถั่วพูยังไม่พบ และแมลงก็ไม่ค่อยมารบกวน ถ้ามีก็ให้ใช้วิธีการกำจัดด้วยมือก็เพียงพอแล้ว

ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว
อายุการเก็บเกี่ยว 80 วัน

การเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อทำพันธุ์ต่อไป
เมื่อถั่วพูอายุ 170 วัน สีของฝักจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ฝักแห้งก็สามารถเก็บมาตากแดด 2 แดดเพื่อให้เปลือกแห้งสนิท หลังจากนั้นให้นำเอาเมล็ดออกจากฝักและทำความสะอาดแล้วนำไปตากแดดอีก 2-3 แดด จากนั้นนำมาผึ่งในร่มให้เย็นแล้วค่อยเก็บใส่ถุงกระดาษแล้วพับแล้วเขียนชื่อ/วันเดือนปีที่เก็บ แล้วพับใส่ในถุงพลาสติกเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อรักษาอัตราการงอกและลดการหายใจของเมล็ดพันธุ์ให้น้อยที่สุด และสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ได้นานมากกว่าสองปีขึ้นไป หรือมีอีกวิธีในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วพูคือ การเก็บทั้งฝักโดยการแขวนไว้ในที่ร่ม แต่อัตราการงอกจะลดลงเรื่อยๆ เพราะสภาพอากาศภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมล็ดพันธุ์อาจจะเก็บไว้ใช้ได้แค่ปีเดียว

จดหมายข่าว

x
X