ลิขสิทธิ์และเงื่อนไข

betting tennis

ข้อมูล, เอกสาร และรูปภาพต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้เงื่อนไขของ Creative Commons license: Attribution-NonCommercial-ShareAlike

ท่านสามารถที่จะ ดำเนินการต่อไปนี้ได้ โดยอิสระ:

  • ทำสำเนา, แจกจ่าย, เผยแพร่ และนำข้อมูลและเอกสารไปใช้ต่อ
  • แก้ไขหรือดัดแปลงข้อมูล, และรูปภาพ

โดยการดำเนินการต่างๆ จะต้องเป็นไปภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

  • การอ้างอิง (Attribution) เมื่อนำงานจากเว็บไซต์นี้ไปใช้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาจากกรีนเนท/มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
  • การใช้ประโยชน์ทางการค้า (Noncommercial) ห้ามการนำไปจำหน่ายหรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือหาผลประโยชน์อื่นใด
  • การแบ่งปัน (Share Alike) ในกรณีที่นำงานจากเว็บไซต์นี้ไปแก้ไขหรือดัดแปลงแล้ว ท่านควรจะทำการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันกับลิขสิทธิ์นี้
  • ในการทำซ้ำหรือการแจกจ่ายงานจากเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องระบุถึงเงื่อนไขของลิขสิทธิ์ให้กับผู้อื่นทราบด้วย
  • เงื่อนไขต่างๆ ข้างต้น อาจได้รับการยกเว้นได้ แต่ต้องได้รับการยินยอมจากกรีนเนท/มูลนิธิสายใยแผ่นดินก่อน

เงื่อนไขข้างต้น นี้ไม่มีผลจำกัดต่อการใช้งานอย่างชอบธรรม (fair use) และสิทธิอื่นๆ ของท่าน ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Creative Commons license

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน/กรีนเนท ขอต้อนรับท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในองค์กร สินค้าและบริการของเรา เราอยากให้ท่านมั่นใจว่า ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่านจะได้รับการปกป้องและเก็บเป็นความลับ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลส่วนตัวใน ที่นี้หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของบุคคล ที่ทำให้สามารถระบุได้ว่า ใครคือใคร ข้อมูลส่วนตัวที่ว่านี้ได้แก่ ชื่อจริง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด ซึ่งท่านให้ข้อมูลเหล่านี้กับเราโดยสมัครใจ ส่วนข้อมูลที่ไม่สามารถใช้จำแนกตัวท่านได้ เช่น เว็บไซต์ที่ชอบ หรือจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัว

การเก็บและใช้ ข้อมูลส่วนตัว
เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา เว็บเซิร์ฟเวอร์จะทำการเก็บข้อมูลการเชื่อมต่อเข้าเว็บไซต์เป็นการชั่วคราว รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บที่ท่านเข้าดู วันที่ และระยะเวลาของการเข้าดู ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของ browser, operation system ของท่าน และเว็บไซต์ที่ท่านต่อเชื่อมเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา ส่วนข้อมูลส่วนตัวต่างๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพร์ หรือที่อยู่อีเมล์ ทางเราจะไม่เก็บข้อมูลนี้ ถ้าท่านไม่ได้เป็นผู้แจ้งให้เราทราบโดยสมัครใจเอง ผ่านการลงทะเบียน การสำรวจ หรืออื่นๆ
การใช้ประโยชน์ จากข้อมูลส่วนตัว และการส่งข้อมูลให้กับผู้อื่น

เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้ไว้กับเรา เพื่อการบริหารจัดการเว็บไซต์ หรือเพื่อดำเนินการตามที่ท่านได้ร้องขอ เช่น เมื่อท่านขอข้อมูลเพิ่เมติม หรือสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ ทางเราไม่มีนโยบายในการแลกเปลี่ยน ขาย หรือส่งต่อข้อมูลส่วนตัวให้กับหน่วยงานอื่น ยกเว้นแต่ว่า เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ท่านได้ร้องขอให้เราดำเนินการ เช่น การส่งสินค้า ที่ท่านได้สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ เฉพาะในกรณีที่ท่านได้อนุญาตไว้ก่อนหน้า หรือท่านได้ปฏิเสธการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ทางเราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในการสำรวจความคิดเห็นและสำรวจตลาดของเรา เอง

การติดต่อกลับจาก มูลนิธิสายใยแผ่นดิน / กรีนเนท
ในบางครั้ง เราอาจจะต้องการติดต่อกลับไปหาท่าน เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับบริการ หรือกิจกรรมอื่นๆ ของเรา เมื่อท่านลงทะเบียนในหน้าเว็บของเรา เราอยากเชิญชวนให้ท่านระบุในการลงทะเบียนว่า ท่านประสงค์ที่จะรับข่าวและข้อมูลจากทางเราโดยตรงหรือไม่ เพราะเราอยากจะให้ท่านได้รับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรของเราด้วย

การใช้ “คุกกี้ส์”
ในหน้า เว็บของเราโดยปกติจะไม่มีการติดตั้ง “คุกกี้ส์” ยกเว้นในกรณีพิเศษ ที่อาจมีการติดตั้ง “คุกกี้ส์” ชั่วคราวในโปรแกรม browser ของเท่าน เพื่อเหตุผลทางด้านเทคนิค ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกลบทิ้ง ทันทีที่คุณปิด browser ของคุณ ในกรณีพิเศษ ที่ทางเราจะติดตั้ง “คุกกี้ส์” เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนล่วงหน้า และจะดำเนินการเมื่อได้รับอนุญาตจากคุณ นอกจากนี้ เราอยากจะแจ้งให้ท่านทราบว่า browsers โดยปกติจะมีตัวควบคุม เพื่อจัดการกับ “คุกกี้ส์” อยู่แล้ว

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
เรามีมาตรการที่จำเป็นในการปกป้องคุ้มครองความ ปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณจากการสูญหาย หรือจากการเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการบันทึกในระบบที่ปลอดภัย และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ ในกรณีของการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บ ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูก encrypte โดยระบบ Secure Socket Layer technology (SSL) ในระหว่างการส่งข้อมูล ซึ่งทำให้การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์ของเราจะต้อง ผ่านกระบวนการ encryption ถ้า browser ของคุณใช้ระบบ SSL ด้วย

ในกรณีที่คุณส่งอีเมล์ให้กับเรา เราไม่สามารถรับประกับความปลอดภัยของข้อมูลนั้นได้ เนื่องจากผู้อื่นสามารถดักอ่านเนื้อหาของอีเมล์ได้ ในกรณีนี้ เราแนะนำให้ท่านส่งข้อมูลที่เป็นความลับถ่านทางโทรสาร หรือจดหมายจะดีกว่า

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ถ้าสามารถร้องขอข้อมูลส่วนตัว ที่เราบันทึกเกี่ยวกับตัวของท่านเองได้ โดยทำจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเข้ามาที่เรา

ติดต่อกับเรา
ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการบันทึกและการใช้ข้อมูลวนตัวของคุณ กรุณาติดต่อกับฝ่ายจัดการเว็บไซต์ รวมถึงในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือ หรือต้องการติชม หรือร้องเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา <อีเมล์ติดต่อเรา>