สำหรับผู้ผลิต

betting tennis

สบู่โปแตสเซียม/สบู่อ่อน กำจัดศัตรูพืช

สบู่อ่อนใช้กำจัดศัตรูพืชได้ โดยทั่วไป นิยมใช้สบู่อ่อนในการกำจัดเพลี้ยต่างๆ รวมทั้งแมลงขนาดเล็กที่มีลำตัวนิ่ม เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ไรแดง แมลงหวี่ขาว เป็นต้น
betting tennis

การจัดการดินที่เป็นกรด

ดินที่เหมาะสมกับภาคการเกษตรควรมีสภาพความเป็นกรดเล็กน้อย แต่ไม่ควรต่ำกว่าระดับ 5.5 เพราะความเป็นกรดที่ต่ำกว่านี้จะมีผลต่อธาตุอาหารพืช