ติดต่อเรา

Green Net

กรีนเนทเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ที่ทำงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และการค้าที่เป็นธรรม กรีนเนทประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ สหกรณ์กรีนเนท มูลนิธิสายใยแผ่นดิน และบริษัทกรีนเนท เอสอี จำกัด

มูลนิธิสายใยแผ่นดินมีบทบาทหลักในการสนับสนุนการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านเทคนิคกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สหกรณ์กรีนเนท จำกัด มีบทบาทหลักในการจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรสมาชิก

บริษัทกรีนเนท เอสอี จำกัด เป็นความร่วมมือพิเศษกับธุรกิจเอกชน เพื่อส่งเสริมและทำการตลาดกาแฟออร์แกนิค ที่ปลูกในระบบวนเกษตรอินทรีย์ ที่รักษาผืนป่าต้นน้ำและสิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืนของชุมชนเกษตรกรในพื้นที่ป่าต้นน้ำ

อยากรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์มากขึ้น [link]
อยากรู้เรื่องแฟร์เทรดมากขึ้น [link]
อยากรู้ผลงานของเรา [link]
อยากรับข้อมูลข่าวสารจากกรีนเนท [ไปกด like/following ใน Facebook]

  • เลขที่ 6 ซอยพิบูลอุปถัมภ์-วัฒนานิเวศน์ 7 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
             6 Soi Piboonupatam-Wattana Nivej 7, Suthusarn Road, Huay-Kwang, Bangkok 10310
  • + 66 (0) 2 277 9380 – 1, (0) 2277 9653
  • + 66 (0) 2 277 9654
  • [email protected]