Organic 102 เกษตรอินทรีย์แบบง่ายๆ

เป็นหนังสือสำหรับคนเมือง ที่สนใจอยากทำเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช่เชิงการค้า แต่เป็นวิถีชีวิต ที่มีรูปประกอบจากภาพวาดสีน้ำจากต้นไม้และธรรมชาติ
ผู้เขียน: วิฑูรย์ ปัญญากุล (บรรณาธิการ) และ นคร ลิมปคุปตถาวร

Enabling sustainable food systems : Innovators’ handbook

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 หมวด คือ
* การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค
* การผลิตอย่างยั่งยืน
* การจัดการให้ผลผลิตไปถึงตลาดได้
* การจัดการกลุ่ม/องค์กร

MANUAL Laboratory analysis and pesticide residues in the control procedure for organic farming

รายงานที่จัดทำขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอาหารและการเกษตร เยอรมัน
หมวด 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ “สารที่ไม่พึงประสงค์” ในสินค้าเกษตรอินทรีย์
หมวด 2. ขั้นตอนการตรวจรับรอง
หมวด 3. จากการสุ่มตัวอย่างถึงการวิเคราะห์

จดหมายข่าวกรีนเนท ฉบับ 2 หลากหลายประเด็น [2541 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2]

บทความสำคัญที่น่าสนใจ * เส้นทางที่ยังยาว […]

จดหมายข่าวกรีนเนท ฉบับแรก ข้าวเอย…ข้าวไทย [2541 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1]

บทความสำคัญ * ข้าวเอย ข้าวไทย โดย วิฑูรย […]

จดหมายข่าวกรีนเนท ฉบับผักเกษตรอินทรีย์ [2544 ปีที่ 3 ฉบับที่ 11]

บทความสำคัญน่าสนใจ * ผักเกษตรอินทรีย์ : […]

จดหมายข่าวกรีนเนท ฉบับกึ่งทศวรรษกรีนเนท [2543 ปีที่ 3 ฉบับที่ 7]

บทความสำคัญน่าสนใจ * กึ่งทศวรรษกรีนเนท เ […]

คู่มือสำหรับเกษตรกร: การปลูกกัญชาทางการแพทย์แบบเกษตรอินทรีย์

ผู้แต่ง : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน สำนักพิมพ์ […]

ข้อเสนอเชิงนโยบายกับทางออกอุตสาหกรรมข้าวไทย

ผู้แต่ง: วิสุทธินี แสงประดับ สำนักพิมพ์: […]

วิสาหกิจเพื่อสังคม

ผู้แต่ง: นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน สำนักพิ […]

รายงานฉบับสมบูรณ์: โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าอินทรีย์

ผู้แต่ง: วิฑูรย์ ปัญญากุล และชัยวัฒน์ คง […]

Climate@Risk: ความเสี่ยงโลกร้อนกับอนาคตประเทศไทย

ผู้แต่ง : บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, อำนาจ ชิด […]

ซีเอสเอ เกษตรแบ่งปัน : คู่มือพลเมืองสานสายใยผู้ผลิต ผู้บริโภค

แปลจากหนังสือ Sharing the Harvest: A Citizen’s Guide to Community Supported Agriculture ซึ่งเขียนโดยอลิซาเบธ เฮนเดอร์สันและโรบิน แวน เอ็น

สวนผักคนเมือง: รวมรูปแบบ เทคนิค และเคล็ดลับการปลูกผักในเมือง

แนะนำวิธีการปลูกผักสำหรับคนเมืองในรูปแบบต่างๆ เช่น บนดาดฟ้า พื้นปูน แนวตั้ง ในพื้นที่จำกัด ซุ้มไม้เลื้อย รวมทั้งตัวอย่างที่ได้ทำแล้วในชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาล รวมทั้งวิธีการปรับปรุงดิน การให้น้ำแบบอัตโนมัติ ทำปุ๋ย ฯลฯ
ผู้แต่ง : นาถศิริ โกมลพันธุ์

ทางออก ทางตัน ระบบเกษตรกรรมไทย

เขียนเมื่อ 6 ตุลาคม 2556 ผู้แต่ง: สุธาสิ […]

สานพลัง ตั้งรับ และปรับตัว กับภัยคุกคาม “ระบบอาหารท้องถิ่น” ภาคเหนือ

เขียนเมื่อ 13 กันยายน 2556 ผู้แต่ง: เอกส […]

มากกว่าผัก : บนเส้นทางนักปลูกเมือง ปลูกชีวิต

เขียนเมื่อ 11 กันยายน 2556 ผู้แต่ง: พนิด […]

ตลาดข้าวชาวนา: เส้นทางสู่ดุลยภาพและความเป็นธรรม

เขียนเมื่อ 25 สิงหาคม 2556 ผู้แต่ง: ศจิน […]

เส้นทางชาวนาค้าข้าว: กว่าจะเป็นสหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์

ผู้แต่ง: อารัติ แสงอุบล สำนักพิมพ์: สหกร […]

ภูมิปัญญาอีสาน คู่มือการจัดเก็บความรู้สู่การใช้ประโยชน์

ผู้แต่ง: อุษา กลิ่นหอม สำนักพิมพ์: มูลนิ […]

เรื่อง กะทิ กะทิ ที่ไม่ธรรมดา

ผู้แต่ง: สิรินทร์ วงศ์พานิช สำนักพิมพ์: […]

SE Catalog รวมกิจการเพื่อสังคมในไทย

ผู้แต่ง : คณะผู้จัดทำรวมกิจการเพื่อสังคม […]

เอกสารประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 “มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเปิดตลาดเสรีอาเซียน”

สำนักพิมพ์: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเ […]

จินตนาการอาหารและชุมชน: เรื่องราวความมั่นคงทางด้านอาหารจากชุมชน

ผู้แต่ง: เกียรติศักดิ์ ยั่งยืน สำนักพิมพ […]

นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย

เขียนเมื่อ 20 ตุลาคม 2555 ผู้แต่ง: สำนัก […]

หยั่งรู้จากผืนดิน

เขียนเมื่อ 30 กันยายน 2555 ผู้แต่ง: เกีย […]

นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย

เขียนเมื่อ 30 กันยายน 2555 ผู้แต่ง: สำนั […]

การเดินทางของเมล็ดข้าว: เรื่องราวของ ‘คน’ กับ ‘ข้าว’ และวิถีเกษตรอินทรีย์

ผู้แต่ง: รุ่งฤทธิ์ เพ็ชรรัตน์ สำนักพิมพ์ […]

รายงานฉบับสมบูรณ์ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ความเปราะบาง และการปรับตัวของชุมชน ในพื้นที่สาธิตกระบวนการ วางแผนการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ลุ่มยัง ประเทศไทย

เขียนเมื่อ 3 มกราคม 2555 ผู้แต่ง: ยรรยงค […]

เอกสารการประชุมวิชาการเพื่อการเฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตรครั้งที่ 1

เขียนเมื่อ 12 ธันวาคม 2554 ผู้แต่ง: แผนง […]

2580 เชียงคานในวันพรุ่ง: เมืองต้นแบบ วางแผนรับมือโลกร้อน

ผู้แต่ง : ศุภกร ชินวรรโณ และ นันทิยา ตั้ […]

โอกาสและทางเลือกของเกษตรกร บนเส้นทางสายโซ่อุปทาน

ผู้แต่ง : จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ (บก.) สำ […]

โครงการศึกษาด้านผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ

ผู้แต่ง : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกร […]

กิจการเพื่อสังคมน้ำดี 50 องค์กร

ผู้แต่ง : คณะวิจัยโครงการกิจการเพื่อสังค […]

องค์ความรู้แม่น้ำโขง: รายงานการประชุมองค์ความรู้แม่น้ำโขงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้แต่ง : สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง, ศุภสุง […]

เกษตรยั่งยืน ความหวังสร้างโลกเย็น: พลิกวิกฤตโลกร้อน ด้วยวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน

ผู้แต่ง : พุทธิณา นันทะวรการ และ จตุพร เ […]

การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของไทย

ผู้แต่ง : ชยาพร วัฒนศิริ, ชัยวัฒน์ คงสม, […]

การดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ที่ดินประเภทอื่นๆ ตามมาตรฐานคาร์บอนภาคสมัครใจ

ผู้แต่ง : ลดาวัลย์ พวงจิตร (แปล) สำนักพิ […]

อิสรภาพทางพันธุกรรม:สิทธิแห่งเกษตรกร

ผู้แต่ง : วิทูรย์ เลี่ยนจำรูญ,วลัยพร อดอ […]

เกษตรอินทรีย์ สารพันสูตรปุ๋ยอินทรีย์

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด สำนักพิมพ์ : ส […]

ชุดความรู้เชิงนโยบายจากประสบการณ์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับชุมชน

ผู้แต่ง : นาถพงศ์ พัฒนพันธ์ชัย, วลัยพร อ […]

การทำนาวิถีภูมิปัญญาพื้นบ้าน

ผู้แต่ง : นาถพงศ์ พัฒนพันธ์ชัย สำนักพิมพ […]

พฤติกรรมผู้บริโภคต่อการสื่อสารข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ผักอินทรีย์ [วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต]

ผู้แต่ง : อรอุมา ทองมูลตน สำนักพิมพ์ : บ […]

คู่มือการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

ผู้แต่ง : อัจฉรี พรพินิจสุวรรณ สำนักพิมพ […]

แนวคิด หลักการ เทคนิคปฏิบัติในประเทศไทย เกษตรธรรมชาติประยุกต์

ผู้แต่ง : อานัฐ ตันโช สำนักพิมพ์ : ศูนย์ […]

รายงานสถานภาพการวิจัย-นวัตกรรมเกาตรอินทรีย์ในประเทศไทย

ผู้แต่ง : วิฑูรย์ ปัญญากุล, ภัทราวดี ภูม […]

ประสบการณ์ชาวสวน: ยางพาราทางเลือก

ผู้แต่ง : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเท […]

ผู้ใหญ่ บุ๊น ครูชีวิต ต้นธารคิด การเรียนรู้

สำนักพิมพ์ : คณะทำงานจัดตั้งมูลนิธิวนเกษ […]

สถานภาพและบทบาทตลาดทางเลือกในประเทศไทย: การเข้าถึงตลาดของเกษตรกรรายย่อย (รายงานการศึกษา)

ผู้แต่ง : ตรียดา ตรีมรรคา และอุบล อยู่หว […]

จากปฏิวัติเขียวสู่พันธุวิศวกรรม: บทเรียนสำหรับอนาคตเกษตรกรรมไทย

ผู้แต่ง : วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ, สุริยนต์ […]

Organic 102 เกษตรอินทรีย์แบบง่ายๆ

เป็นหนังสือสำหรับคนเมือง ที่สนใจอยากทำเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช่เชิงการค้า แต่เป็นวิถีชีวิต ที่มีรูปประกอบจากภาพวาดสีน้ำจากต้นไม้และธรรมชาติ
ผู้เขียน: วิฑูรย์ ปัญญากุล (บรรณาธิการ) และ นคร ลิมปคุปตถาวร

Enabling sustainable food systems : Innovators’ handbook

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 หมวด คือ
* การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค
* การผลิตอย่างยั่งยืน
* การจัดการให้ผลผลิตไปถึงตลาดได้
* การจัดการกลุ่ม/องค์กร

จดหมายข่าวกรีนเนท ฉบับแรก ข้าวเอย…ข้าวไทย [2541 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1]

บทความสำคัญ * ข้าวเอย ข้าวไทย โดย วิฑูรย […]

จดหมายข่าวกรีนเนท ฉบับผักเกษตรอินทรีย์ [2544 ปีที่ 3 ฉบับที่ 11]

บทความสำคัญน่าสนใจ * ผักเกษตรอินทรีย์ : […]

วิสาหกิจเพื่อสังคม

ผู้แต่ง: นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน สำนักพิ […]

Climate@Risk: ความเสี่ยงโลกร้อนกับอนาคตประเทศไทย

ผู้แต่ง : บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, อำนาจ ชิด […]

ซีเอสเอ เกษตรแบ่งปัน : คู่มือพลเมืองสานสายใยผู้ผลิต ผู้บริโภค

แปลจากหนังสือ Sharing the Harvest: A Citizen’s Guide to Community Supported Agriculture ซึ่งเขียนโดยอลิซาเบธ เฮนเดอร์สันและโรบิน แวน เอ็น

สวนผักคนเมือง: รวมรูปแบบ เทคนิค และเคล็ดลับการปลูกผักในเมือง

แนะนำวิธีการปลูกผักสำหรับคนเมืองในรูปแบบต่างๆ เช่น บนดาดฟ้า พื้นปูน แนวตั้ง ในพื้นที่จำกัด ซุ้มไม้เลื้อย รวมทั้งตัวอย่างที่ได้ทำแล้วในชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาล รวมทั้งวิธีการปรับปรุงดิน การให้น้ำแบบอัตโนมัติ ทำปุ๋ย ฯลฯ
ผู้แต่ง : นาถศิริ โกมลพันธุ์

มากกว่าผัก : บนเส้นทางนักปลูกเมือง ปลูกชีวิต

เขียนเมื่อ 11 กันยายน 2556 ผู้แต่ง: พนิด […]

ช่างเลือกช่างกิน : คู่มือกินเพื่อวิถีสีเขียว เล่มที่ 2

เขียนเมื่อ 11 กันยายน 2556 ผู้แต่ง: ภาศา […]

SE Catalog รวมกิจการเพื่อสังคมในไทย

ผู้แต่ง : คณะผู้จัดทำรวมกิจการเพื่อสังคม […]

จินตนาการอาหารและชุมชน: เรื่องราวความมั่นคงทางด้านอาหารจากชุมชน

ผู้แต่ง: เกียรติศักดิ์ ยั่งยืน สำนักพิมพ […]

การเดินทางของเมล็ดข้าว: เรื่องราวของ ‘คน’ กับ ‘ข้าว’ และวิถีเกษตรอินทรีย์

ผู้แต่ง: รุ่งฤทธิ์ เพ็ชรรัตน์ สำนักพิมพ์ […]

ตำรับอาหารจากข้าวกล้อง

ผู้แต่ง : นางกอบแก้ว สุวรรณศร,นางสาวศิริ […]

กิจการเพื่อสังคมน้ำดี 50 องค์กร

ผู้แต่ง : คณะวิจัยโครงการกิจการเพื่อสังค […]

คู่มือปลูกผักสวนครัว ฉบับคนเมือง

ผู้แต่ง : นคร ลิมปคุปตถาวร, ชูเกียรติ โก […]

ตำรับยาสมุนไพร1 สืบสาน ส่งต่อ พัฒนา : โดยผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม

ผู้แต่ง : ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร,ดิสทัต โ […]

2023 Organic Product Certification and Organic Industry Development in China

ผู้เขียน: The State Administration for M […]

Enabling sustainable food systems : Innovators’ handbook

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 หมวด คือ
* การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค
* การผลิตอย่างยั่งยืน
* การจัดการให้ผลผลิตไปถึงตลาดได้
* การจัดการกลุ่ม/องค์กร

ข้อเสนอเชิงนโยบายกับทางออกอุตสาหกรรมข้าวไทย

ผู้แต่ง: วิสุทธินี แสงประดับ สำนักพิมพ์: […]

รายงานฉบับสมบูรณ์: โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าอินทรีย์

ผู้แต่ง: วิฑูรย์ ปัญญากุล และชัยวัฒน์ คง […]

Climate@Risk: ความเสี่ยงโลกร้อนกับอนาคตประเทศไทย

ผู้แต่ง : บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, อำนาจ ชิด […]

ซีเอสเอ เกษตรแบ่งปัน : คู่มือพลเมืองสานสายใยผู้ผลิต ผู้บริโภค

แปลจากหนังสือ Sharing the Harvest: A Citizen’s Guide to Community Supported Agriculture ซึ่งเขียนโดยอลิซาเบธ เฮนเดอร์สันและโรบิน แวน เอ็น

ทางออก ทางตัน ระบบเกษตรกรรมไทย

เขียนเมื่อ 6 ตุลาคม 2556 ผู้แต่ง: สุธาสิ […]

สานพลัง ตั้งรับ และปรับตัว กับภัยคุกคาม “ระบบอาหารท้องถิ่น” ภาคเหนือ

เขียนเมื่อ 13 กันยายน 2556 ผู้แต่ง: เอกส […]

ตลาดข้าวชาวนา: เส้นทางสู่ดุลยภาพและความเป็นธรรม

เขียนเมื่อ 25 สิงหาคม 2556 ผู้แต่ง: ศจิน […]

ภูมิปัญญาอีสาน คู่มือการจัดเก็บความรู้สู่การใช้ประโยชน์

ผู้แต่ง: อุษา กลิ่นหอม สำนักพิมพ์: มูลนิ […]

SE Catalog รวมกิจการเพื่อสังคมในไทย

ผู้แต่ง : คณะผู้จัดทำรวมกิจการเพื่อสังคม […]

เอกสารประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 “มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเปิดตลาดเสรีอาเซียน”

สำนักพิมพ์: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเ […]

จินตนาการอาหารและชุมชน: เรื่องราวความมั่นคงทางด้านอาหารจากชุมชน

ผู้แต่ง: เกียรติศักดิ์ ยั่งยืน สำนักพิมพ […]

ตัวชี้วัดความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน

เขียนเมื่อ 15 ธันวาคม 2555 ผู้แต่ง: สุภา […]

ความมั่นคงทางอาหาร: แนวคิดและตัวชี้วัด

เขียนเมื่อ 14 ธันวาคม 2555 ผู้แต่ง: ศจิน […]

รายงานฉบับสมบูรณ์ “ศึกษาคุณค่าโภชนาการของข้าวพื้นเมือง ในเขตปฏิรปที่ดิน อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร”

เขียนเมื่อ 26 ตุลาคม 2555 ผู้แต่ง: รัชนี […]

ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร ปี พ.ศ. 2556 – 2559

เขียนเมื่อ 24 สิงหาคม 2555 ผู้แต่ง: กระท […]

การประชุมวิชาการ บูรณาการองค์ความรู้งานวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคม กับนโยบายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ผู้แต่ง: มหกรรมวิชาการ สกว. (21 – […]

รายงานฉบับสมบูรณ์ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ความเปราะบาง และการปรับตัวของชุมชน ในพื้นที่สาธิตกระบวนการ วางแผนการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ลุ่มยัง ประเทศไทย

เขียนเมื่อ 3 มกราคม 2555 ผู้แต่ง: ยรรยงค […]

เอกสารการประชุมวิชาการเพื่อการเฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตรครั้งที่ 1

เขียนเมื่อ 12 ธันวาคม 2554 ผู้แต่ง: แผนง […]

โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่

เขียนเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2554 ผู้แต่ง: สำ […]

โครงการศึกษาด้านผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ

ผู้แต่ง : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกร […]

กิจการเพื่อสังคมน้ำดี 50 องค์กร

ผู้แต่ง : คณะวิจัยโครงการกิจการเพื่อสังค […]

องค์ความรู้แม่น้ำโขง: รายงานการประชุมองค์ความรู้แม่น้ำโขงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้แต่ง : สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง, ศุภสุง […]

รายงานการศึกษาตลาดสินค้าเกษตรและอาหารอินทรีย์ในทวีปอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา)

ผู้แต่ง : ไม่ปรากฏ สำนักพิมพ์ : สำนักงาน […]

การศึกษารูปแบบการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ระบบสมาชิก

ผู้แต่ง : ศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์ สำนักพ […]

การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของไทย

ผู้แต่ง : ชยาพร วัฒนศิริ, ชัยวัฒน์ คงสม, […]

ประเด็นท้าทาย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการเจรจาของไทย : เรื่องการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศโลก

ผู้แต่ง : ชยันต์ ตันติวัสดาการ และ คณะ ส […]

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เล่มที่ 2 : แบบจำลองสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิอาการศในอนาคต

ผู้แต่ง : อำนาจ ชิดไธสง สำนักพิมพ์ : สำน […]

การดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ที่ดินประเภทอื่นๆ ตามมาตรฐานคาร์บอนภาคสมัครใจ

ผู้แต่ง : ลดาวัลย์ พวงจิตร (แปล) สำนักพิ […]

นโยบายสาธารณะ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผู้แต่ง : มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, กอบกุล รายะ […]

การขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กรณีศึกษาในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์)

ผู้แต่ง : วิฑูรย์ เรืองเลิศปัญญากุล สำนั […]

ชุดความรู้เชิงนโยบายจากประสบการณ์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับชุมชน

ผู้แต่ง : นาถพงศ์ พัฒนพันธ์ชัย, วลัยพร อ […]

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เล่มที่ 1 : สภาพภูมิอากาศในอดีต

ผู้แต่ง : อำนาจ ชิดไธสง สำนักพิมพ์ : สำน […]

พฤติกรรมผู้บริโภคต่อการสื่อสารข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ผักอินทรีย์ [วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต]

ผู้แต่ง : อรอุมา ทองมูลตน สำนักพิมพ์ : บ […]

รูปแบบการจัดการตลาดทางเลือกในระดับเมืองกับเกษตรกรรายย่อย กรณีศึกษากลุ่มเกษตรอินทรย์ ชมรมรักษ์ธรรมชาติ

ผู้แต่ง : มณี หงส์พิพิธ สำนักพิมพ์ : สำน […]

รายงานสถานภาพการวิจัย-นวัตกรรมเกาตรอินทรีย์ในประเทศไทย

ผู้แต่ง : วิฑูรย์ ปัญญากุล, ภัทราวดี ภูม […]

สถานภาพและบทบาทตลาดทางเลือกในประเทศไทย: การเข้าถึงตลาดของเกษตรกรรายย่อย (รายงานการศึกษา)

ผู้แต่ง : ตรียดา ตรีมรรคา และอุบล อยู่หว […]

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551-2554 และแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2551-2554

ผู้แต่ง : คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห […]

เครื่องมือและกระบวนการเพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนการปรับตัวกับชุมชน

โครงการสนับสนุนการปรับตัวฯ ได้สรุปและพัฒ […]

MANUAL Laboratory analysis and pesticide residues in the control procedure for organic farming

รายงานที่จัดทำขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอาหารและการเกษตร เยอรมัน
หมวด 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ “สารที่ไม่พึงประสงค์” ในสินค้าเกษตรอินทรีย์
หมวด 2. ขั้นตอนการตรวจรับรอง
หมวด 3. จากการสุ่มตัวอย่างถึงการวิเคราะห์

คู่มือสำหรับเกษตรกร: การปลูกกัญชาทางการแพทย์แบบเกษตรอินทรีย์

ผู้แต่ง : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน สำนักพิมพ์ […]

ความรู้เบื้องต้นการค้าที่เป็นธรรม

เขียนเมื่อ 6 เมษายน 2560 ผู้แต่ง: วิฑูรย […]

ความรู้เบื้องต้นเพอร์มาคัลเชอร์

ผู้แต่ง: เขียนโดย: Bill Mollison และ Mia […]

การสนับสนุนชุมชน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผู้แต่ง: วิฑูรย์ ปัญญากุล, ภัทราวดี ภูมิ […]

จะปรับตัวรับมือโลกร้อนอย่างไร: บทเรียนจากความร่วมมือ 4 ฝ่าย

เขียนเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2556 ผู้แต่ง: วิ […]

เปลี่ยนความเสี่ยงเป็นโอกาส: การปรับตัวรับมือปัญหาโลกร้อนของเกษตรกรรายย่อย

เขียนเมื่อ 2 ตุลาคม 2556 ผู้แต่ง: นาวิน […]

เทคนิคการปรับตัวรับมือภาวะโลกร้อนสำหรับเกษตรกร: คู่มือสร้างภูมิคุ้มกันเกษตรกรไทยจากวิกฤตผลกระทบโลกร้อน

ผู้แต่ง: พุทธิณา นันทะวรการ, นาวิน โสภาภ […]

ความรู้เบื้องต้นเกษตรอินทรีย์ (พิมพ์ครั้งที่ 4)

ผู้แต่ง: วิฑูรย์ ปัญญากุล สำนักพิมพ์: มู […]

เกษตรอินทรีย์กับโลกร้อน

ผู้แต่ง: วิฑูรย์ ปัญญากุล สำนักพิมพ์: มู […]

โลกร้อน: เมื่อมนุษย์ทำให้สภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลง

ผู้แต่ง : ทิม แฟลนเนอรี่ (เขียน) วิฑูรย์ […]

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ: ความเปราะบางและแนวทางการปรับเพื่อรับมือกับภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

ผู้แต่ง: วิฑูรย์ ปัญญากุล (แปลและเรียบเร […]

ทางเลือกใหม่ของคนชายขอบ ประสบการณ์ และความสำเร็จของการเกษตรและการตลาดแนวใหม่

ผู้แต่ง : ฟรันซิสโก ฟานเดอร์ฮอฟ โบร์สมา […]

ความหลากหลายทางชีวภาพกับเกษตรอินทรีย์ (หนังสือชุด คู่มือนักส่งเสริมเกษตรอินทรีย์)

ผู้แต่ง : วิฑูรย์ ปัญญากุล สำนักพิมพ์ : […]

รายงานสรุป การพัฒนาความพร้อมให้กับเกษตรกร ในการเตรียมตัวรับผลกระทบจาก วิกฤติการณ์โลกร้อน

ผู้แต่ง : วิฑูรย์ ปัญญากุล สำนักพิมพ์ : […]

คู่มือนักส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

ผู้แต่ง : วิฑูรย์ ปัญญากุล สำนักพิมพ์ : […]

การขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเกษตรอินทรีย์

ผู้แต่ง : ธวัชชัย โตสิตระกูล และวิฑูรย์ […]

ผักเกษตรอินทรีย์: กินดี ปลอดภัย

ผู้แต่ง : พยงค์-ระวีวรรณ ศรีทอง รวบรวม/พ […]

เกษตรอินทรีย์ ทำอย่างไรจึงได้รับการรับรอง

ผู้แต่ง : วิฑูรย์ ปัญญากุล สำนักพิมพ์ : […]

ปลา หายไปไหน? สาเหตุและผลกระทบจากการทำประมงเกินขีดจำกัด

ผู้แต่ง : วิฑูรย์ ปัญญากุล แปลและเรียบเร […]

เกษตรยั่งยืน วิถีการเกษตรเพื่ออนาคต (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ผู้แต่ง : วิฑูรย์ ปัญญากุล แปลและเรียบเร […]

ความรู้เบื้องต้นเกษตรอินทรีย์

ผู้แต่ง : วิฑูรย์ ปัญญากุล สำนักพิมพ์ : […]

การตลาดเกษตรอินทรีย์

ผู้แต่ง : วิฑูรย์ ปัญญากุล และเจษณี สุขจ […]

สถานการณ์เกษตรอินทรีย์ไทย เกษตรอินทรีย์โลก

ผู้แต่ง : วิฑูรย์ ปัญญากุล และเจษณี สุขจ […]

ข้าวอินทรีย์ : ข้าวที่ดีที่สุดต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน สำนักพิมพ์ […]

คู่มือการผลิต-การจัดการข้าวหอมมะลิอินทรีย์

ผู้แต่ง : วิฑูรย์ ปัญญากุล สำนักพิมพ์ : […]

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ฉบับการ์ตูน

ผู้แต่ง : วิฑูรย์ ปัญญากุล สำนักพิมพ์ : […]

เอกสารประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 “มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเปิดตลาดเสรีอาเซียน”

สำนักพิมพ์: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเ […]

การดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ที่ดินประเภทอื่นๆ ตามมาตรฐานคาร์บอนภาคสมัครใจ

ผู้แต่ง : ลดาวัลย์ พวงจิตร (แปล) สำนักพิ […]